Det är tvunget att pausa krisfonden eftersom i stort sett alla pengar är utdelade, meddelar Författarförbundets kansli.

Dock är förhoppningen att mer medel ska komma in och att pengar så småningom åter kan delas ut. Alla obehandlade ansökningar är registrerade i turordning, och kansliet håller medlemmarna informerade om när krisfonden öppnas igen.