Inför Moa-Lina Olbers Croalls författarbesök på Täby bibliotek, den 28 oktober 2019, skrev kommunfullmäktigeledamoten Steven Jörsäter (SD) ett brev till kommunen i vilket han önskade att programpunkten skulle ställas in.

Anledningen var att föredraget bland annat skulle handla om ”normkritik”. Något som Sverigedemokraterna, enligt Jörsäter, inte vill uppmuntra.

En önskan som dock ej blev verklighet.

I slutet av brevet kom Jörsäter även med en önskan om att ”punkter som biblioteksledningen tror kan uppfattas som kontroversiella hädanefter flaggas i god tid och tas upp i KFN”.

Så kallad ”deplattformering” är inget nytt fenomen. I flera års tid har aktivister världen över utövat påtryckningar gentemot arrangörer i hopp om att hindra meningsmotståndare att framföra sina åsikter.

Det är ett förfarande som Sveriges Författarförbund generellt tar avstånd från, då våra stadgar säger att förbundet ständigt ska försvara yttrandefriheten och därmed säkerställa rätten till fri debatt.

Vad som i det här fallet är än mer allvarligt är SD Täbys försök att kringgå den kulturpolitiska principen om armlängds avstånd mellan politiker och kulturskapare. Problematiken blir extra tydlig i Jörsäters formulering om att ”tjänstemännen ofta har en synnerligen politisk agenda”.

Sveriges Författarförbund fördömer Steven Jörsäters och SD Täbys försök att stoppa vår medlem Moa-Lina Olbers Croalls författarbesök i kommunen, och inte minst förslaget att låta kommunpolitikerna förhandsgranska bibliotekets programpunkter.