Bokmässan är ett alldeles för viktigt, öppet och kreativt forum för att den ska bojkottas på grund av ett fåtal extremister. Därför anordnar Författarförbundet på Bokmässan i Göteborg i år en yttrandefrihetsvandring, en kedja av människor som står upp för det fria ordet. Vi kämpar för allas yttrandefrihet – inte emot någons.

”Europas spöke hemsöker även Bokmässan” Dagens Nyheter (2016-09-20)

I ett meddelande till medlemmarna skriver Gunnar Ardelius följande om den planerade yttrandefrihetsmanifestationen:

Mer än en tredjedel av Sveriges författare har utsatts för hot, våld eller trakasserier. De senaste tolv månaderna har närmare en femtedel upplevt hot. Personer med utländsk bakgrund är mer utsatta. Vid hälften av händelserna uppfattades förövaren tillhöra någon form av högerextrem eller rasistisk grupp.

Bokmässans hantering av tidningen Nya Tider som har tydlig koppling till nazistiska grupperingar är därför både hållningslös och farlig samt ett symtom på samhällets akuta problem med hat och hot.

Bokmässan är ett alldeles för viktigt, öppet och kreativt forum för att den ska bojkottas på grund av ett fåtal extremister. Litteraturen är en motkraft av tusentals röster och skilda hållningar. Därför anordnar Författarförbundet på Bokmässan i Göteborg i år en yttrandefrihetsmanifestation, där vi tillsammans står upp för det fria ordet. Efteråt minglar vi och dricker vin tillsammans.

Välkommen till Litteraturscenen i A-hallen (A 01:60) torsdag den 22 september, kl. 18.00.