Ceatl European Council of Literary Translators ’Associations (Ceatl), European Federation of Journalists (EFJ) och European Writers Council (EWC) uppmanar Europas regeringar och det internationella samfundet att visa sitt stöd för demokratirörelsen i Belarus och att ge dem som flyr landet tillflykt och humanitärt bistånd.
Sveriges Författarförbund ställer sig förstås bakom uppmaningen som går att läsa i sin helhet här.

Författarförbundet visar sin solidaritet med den belarusiska demokratirörelsen genom att demonstrera i Stockholm på söndag, läs mer.