Igår, den 21 november, röstade EU-parlamentet igenom en resolution om kulturskapares villkor, som Klys genom sitt europeiska nätverk ECCD varit med och påverkat. Läs mer här eller på Klys facebooksida. Några konstateranden i resolutionen som EU-kommissionen ska svara på inom tre månader är:

I resolutionen, som utgör en rekommendation till EU-kommissionen, fastställs följande:

* Den kulturella och kreativa sektorn saknar rimliga arbetsvillkor, rimliga inkomster och en rimlig social trygghet

* Skillnader mellan nationella lagstiftningar skapar en oskälig situation för kulturskapare i Europa

* Förslag behövs till rättsliga och frivilliga verktyg för att förbättra villkoren