I början av maj blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att kandidera till ordförandeposten i European Writers Council (EWC), en sammanslutning av europeiska författar- och översättarorganisationer som representerar över 160 000 författare och översättare från 34 länder. EWC:s uppdrag är att försvara medlemmarnas yrkesmässiga intressen och att värna yttrandefriheten, föreningsfriheten och små språkområden.

Jag tackade ja, därför att jag vet att ett engagemang i EWC kan betyda mycket för Författarförbundet och dess medlemmar, både på lång och kort sikt. Vi får större insyn och inflytande och mer kunskap om vad som sker i Europa. Glädjande nog blev jag vald på årsmötet i Barcelona i juni och kan fortsätta en lång tradition. Under alla de tio år som EWC funnits i Bryssel har Författarförbundet haft en representant i styrelsen.

Upphovsrättsfrågorna inom EU är inne i ett intensivt och spännande läge, författarna och översättarna flyttar för var dag fram positionerna. Vi har politikernas öron. Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, har annonserat att det litterära kretsloppet borde fungera bättre och att vi ska få skäligt betalt.

Europaparlamentet ska snart rösta om en upphovrättsreform som skulle innebära framsteg, exempelvis vad gäller rätten att omförhandla avtal samt en ökad transparens i redovisningen från förlagen. I beaktandesatserna konstaterar man också att upphovspersoner är en svagare förhandlingspart, en fråga som EWC jobbat med att få svart på vitt på 15 år. Långsiktigt arbete har gett resultat.

En annan viktig fråga är att stärka EWC:s fokus på yttrandefriheten. Det första förslaget jag vill lägga fram är att nästa årsmöte bör äga rum i Belarus, där situationen sedan länge är mycket svår och där flera av våra kollegor nyligen fängslats på illasinnade grunder. Det oberoende författarförbundet i Belarus är medlemmar i EWC och det är vårt ansvar att försvara den fria litteraturen som diktaturen i Belarus vill förbjuda. En gemensam europeisk samling i Minsk skulle vara ett steg i rätt riktning.

gunnarkronikaliten

Gunnar Ardelius
Ordförande