Prisnämndens motivering

”I en tid, då demokratierna i allt högre grad måste värnas i vår värld, upplever vi nu hur de gemensamma grundvalarna skakas. När det gäller den språkliga kommunikationen länder emellan har vi länge sett att engelskan i de flesta sammanhang alltmer kommit att dominera vårt utbyte på bekostnad av franskan, tyskan och flera andra tidigare framträdande språk. I detta läge har den litterära översättaren en allt viktigare roll, särskilt för ett litet språkområde som Sverige.
Marianne Tufvesson har under sin drygt trettioåriga översättarkarriär gjort sig bemärkt som produktiv förmedlare av i huvudsak franskspråkig litteratur. Hon har tagit sig an samtida verk av författare som Delphine de Vigan, Agnès Desarthe, Vanessa Springora och Véronique Olmi. De författare hon översatt representerar ett brett spektrum av geografiska bakgrunder. Särskilt värda att nämna ur den synpunkten är Kim Thúy (Vietnam/Kanada), Léonora Miano (Kamerun/Frankrike) och Agota Kristof (Ungern/ Schweiz). Genom sina översättningar har Tufvesson också introducerat den nyskapande författaren Édouard Louis (Göra sig kvitt Eddy Bellegueule 2015, Våldets historia 2017. Det sistnämnda verket renderade henne priset för Årets översättning, 2017.)
Vi gratulerar Marianne till ett välförtjänt Elsa Thulin-pris för året 2022.”

Prisnämnden har bestått av Rose-Marie Nielsen, Hans Magnusson, Bengt Samuelsson.

Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulin-priset delas sedan 1960 årligen ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset sedan 2006 ut till översättare av allmänlitteratur. Årets prissumma är 20 000 kronor.
En uttömmande förteckning över tidigare års pristagare och mer information hittas här.

Prisutdelning

Prisutdelningen äger rum den 31 maj i Stockholm.

Tack till alla som bidragit!

Översättarsektionens styrelse riktar ett stort tack till alla som bidragit till årets insamling till Elsa Thulin-priset! Styrelsen vill också tacka alla som skänkt pengar till minne av Thomas Grundberg.

 

 

 

 

Foto: privat