Pressmeddelande från Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund 17 april 2015

elsa

 Karin Mossdal får Elsa Thulin-priset

Karin Mossdal är född 1941. Efter studier vid Slaviska institutionen på Göteborgs universitet var hon utlandslektor i svenska vid Karlsuniversitetet i Prag 1972–74. Sedan dess har hon översatt ett stort antal tjeckiska och tyska verk i vitt skilda genrer, från romaner, poesi och barnböcker till essäer och dramatik. Bland de tyska författare hon översatt kan Sebastian Haffner och Christa Wolf nämnas. Hon har dock haft störst betydelse som en av de främsta tjeckisköversättarna i Sverige genom tiderna, med bland annat en nyöversättning av Jaroslav Hašeks Den tappre soldaten Švejk och översättningar av en stor del av Václav Havels och Ivan Klímas författarskap.

Prisnämndens motivering lyder: ”Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år tjeckisk- och tysköversättaren Karin Mossdal, som med spänst och precision har översatt en lång rad betydande verk ur den tjeckiska 1900-talslitteraturen. En frisk och oförvägen stilkänsla präglar hennes översättningar av vitt skilda författare, från Jaroslav Hašek och Bohumil Hrabal till Ivan Klima och Václav Havel.”

Elsa Thulins översättarpris har delats ut sedan 1960 och belönar en hel översättargärning. Priset förvaltas av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och består av en plakett formgiven av Edvin Öhrström och en penningsumma. Det finansieras med donationer från Klas de Vylder, Albert Bonniers Förlag, Norstedts Förlag, Bokförlaget Forum, Wahlström & Widstrand och Sveriges Författarförbund.


Prisnämnden
utgörs av de tidigare pristagarna Anders Bodegård, Maria Ekman och Inger Johansson.

Prisutdelningen äger rum fredagen den 8 maj klockan 19.00 på Strindbergs Intima Teater vid Norra Bantorget i Stockholm. Anmälan till osaover@gmail.com senast 5 maj.

Tidigare mottagare av Elsa Thulins översättarpris:

Elsa Thulin 1960
Aida Törnell 1961
Sven Barthel 1962
Erik Blomberg 1963
Lorenz von Numers 1964
Nils Åke Nilsson 1965
Gunnel Vallqvist 1966
Thomas Warburton 1967
C. G. Bjurström 1968
Eva Alexanderson 1969
Britt G. Hallqvist 1970
Per Erik Wahlund 1971
Johannes Edfelt 1972
Karin Alin 1973
Allan Bergstrand 1974
Mårten och Birgit Edlund 1975
Harry Järv 1976
Björn Collinder 1977
Olov Jonason 1978
Asta Wickman 1979
Caj Lundgren 1980
Sonja Bergvall 1981
Arne Lundgren 1982
Ingvar Björkeson 1983
Göran Malmqvist 1984
Hans Björkegren 1985
Jan Stolpe 1986
Margaretha Holmqvist 1987
Vanja Lantz 1988
Göran O. Eriksson 1989
Marianne Gerland-Ekeroth 1990
Cilla Johnson 1991
Birgitta Hammar 1992
Peter Landelius 1993
Ulrika Wallenström 1994
Anders Bodegård 1995
Kerstin Hallén 1996
Sture Pyk 1997
Bengt Anderberg 1998
Ulla Roseen 1999
Lasse Söderberg 2000
Marianne Eyre 2001
Lars Erik Blomqvist 2002
Ann-Mari Seeberg 2003
Else Lundgren 2004
Magnus Hedlund 2005
Barbro Andersson 2006
Bengt Samuelson 2007
Hans-Jacob Nilsson 2008
Inger Johansson 2009
Kerstin Gustafsson 2010
Maria Ekman 2011
Maria Ortman 2012
Gunnar Harding 2013

Ytterligare upplysningar: Översättarsektionens styrelse: styrelse@oversattarsektionen.se

Läs mer om Elsa Thulin-priset på www.oversattarsektionen.se/elsathulin.