Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor på Lilla Björka. Till detta kommer en stipendiesumma på 15 000 kr.

Syftet med stipendiet är att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel/film i en både stimulerande och rofylld miljö.

 

Kriterier: Du som skriver eller forskar om Elin Wägner eller i Elin Wägners anda, inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.

 

Ansökan: Vi önskar att Du skriver kort om: ”Vem Du är ”, ”Vad Du vill använda stipendiet till”, ”Vad Du vill uppnå”.

 

Jury: Juryn består av en person från vardera Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, Elin Wägnersällskapet och Växjö kommun kultur- och fritidsförvaltning.

 

Information: Ansökan ska skickas in senast 15 april 2016 till Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, att. Birgitta Hansson, Söreskog 6, 360 30 Lammhult eller mejlas till birgitta.ki.hansson@gmail.com
Boendeperioden kan förläggas från mitten av augusti till början av oktober. Huset är fullt utrustat för självhushåll och har internetuppkoppling. Egen bil är praktiskt att ha men resor kan också ske via http://berg.mobilsamakning.se, www.lanstrafikenkron.se (en tur/dag) eller med en kontaktperson. P.g.a. allergier är husdjur och rökning inomhus inte tillåtet. För frågor: Birgitta Hansson 073/420 63 66, birgitta.ki.hansson@gmail.com

 

www.lillabjorka.se
www.elinwagner.se