Domaren I. Milto vid Högsta domstolen i Minsk har fattat beslut om att likvidera det oberoende belarusiska författarförbundet UBW – den äldsta författarorganisationen i landet, bildad redan 1933.

Sveriges Författarförbund fördömer makthavarna i Belarus som försöker kväva det fria ordet. Vi stödjer våra belarusiska författarkollegor reservationslöst och betraktar domslutet som lagvidrigt och verkningslöst. Den fascistoida regimen i Minsk saknar all legitimitet efter det riggade presidentvalet den 9 augusti 2020 och dess efterföljande våg av oerhört brutalt våld – ett våld som fortskrider än idag.

Styrelsen för Sveriges Författarförbund har enhälligt föreslagit författarnas och översättarnas högsta beslutande organ – stämman – att välja UBW:s ordförande Barys Pjatrovitj till hedersmedlem i Författarförbundet.

Kampen för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter känner inga landsgränser, det fria ordet går inte att tysta!