Du som är medlem i Författarförbundet söker stipendiet via den länk som mejlats 1 september (om du inte fått den, titta i skräpkorgen).

Du som inte är medlem söker stipendiet via den länk som tillsammans med mer information om stipendiet finns här.