Gå till innehållet

Dags att söka stipendier!

Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare 2020. Stipendiet kan sökas av behövande och verksamma författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige. Ansökningsperiod: 5 december 2019 – 31 mars 2020

Arbetarskrivares Stipendium har delats ut sedan 1995. Stipendiesumman, på 5000 kronor, delas ut en gång om året, alltid på föreningens årsmöte i mars. Stipendiet är tänkt att gå till en lovande skribent som ännu inte kommit ut med någon egen bok. Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare. Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 6 A4-sidor, med dubbelt radavstånd. Stipendiekommittén önskar texter som skildrar dagens samhälle, arbetsliv eller sociala sammanhang. Ansökningsperiod: 1 november 2019 – 15 december 2019

Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Utdelning ur fonden ägde rum första gången 1919. Fonden skall främja humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur eller folkbildningsverksamhet. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 50 000 kr. Ansökningsperiod: 1 oktober 2019 – 15 januari 2020

En beskrivning av stipendierna samt ansökningsblankett för utskrift finns under respektive stipendium på www.forfattarforbundet.se/stipendier. Det går också bra att göra en digital ansökan i Movits.