Författarnas kopieringsfond. Stipendierna kan sökas av såväl medlemmar som icke-medlemmar. Ansökningsperiod: 1 september till 1 oktober 2019.

Vistelsestipendier för första halvåret 2019 till Aten och Kavalla i Grekland och Runmarö i Stockholms skärgård. Stipendierna innefattar kostnadsfritt boende, samt för stipendier till Aten och Kavalla ett resebidrag om 3 500 kronor. Stipendierna kan endast sökas av medlemmar i Sveriges Författarförbund. Sista ansökningsdag: Onsdagen 30 september 2019.

Vistelsestipendier för perioderna februari, april och juni 2018 till Hennings Mankells gård i Överberg i Härjedalen. Stipendiet innefattar kostnadsfritt boende samt ett bidrag, 3 500 kr för två veckors stipendium och 7 000 kr för en månads stipendium, avsett att täcka resor och andra kostnader i samband med vistelsen. Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i Sveriges Författarförbund. Sista ansökningsdag: Måndagen 30 september 2019.

OBS! Radiostipendier utlyses först 18 september.

En beskrivning av stipendierna samt ansökningsblankett för utskrift finns under respektive stipendium på www.forfattarforbundet.se/stipendier. Det går också bra att göra en digital ansökan i Movits.