Är du en professionell konstnär eller kulturaktör och bosatt i Norden eller Baltikum? Då kan du söka stöd till att resa över gränserna till ett annat nordiskt eller baltiskt land. Stöd kan sökas för resekostnader och upp till tio dagars uppehåll.

Ansökan Kulturkontakt Nord