Kära barnboksvänner!

Varje år delar BULT ut ett pris, Slangbellan, till den bästa debutanten i barn- och ungdomsboksgenren. Sektionen läser varje år alla debutantverk inom barn- och ungdomslitteraturen i landet. Det är en noggrann granskning som strävar efter att lyfta fram en unik röst, en litterär talang och en ny spännande kollega.

BULT arbetar med att utse 2016 års mottagare av SLANGBELLAN, priset till bästa barn/ungdomsboksdebutant. Priset delas ut av barn- och ungdomslitterära sektionen (BULT) inom Sveriges Författarförbund.
 Sänd oss era debutantböcker!

Det är texten som belönas. Vad gäller bilderböcker bedöms helheten (i de fall författaren även har illustrerat). 
Juryn utgörs av BULT:s styrelse som består av etablerade barn- och ungdomsboksförfattare. Om ingen titel uppfyller kriterierna eller bedöms ha tillräcklig litterär kvalitet förbehåller vi oss rätten att inte dela ut priset.

För att vi ska kunna sätta igång juryarbetet vill vi ha alla era debutantböcker så snart som möjligt. De böcker som kommer ut senare under hösten sänds i efterhand. För ytterligare information och uppgifter om var böckerna ska skickas vänligen kontakta Anna Holmström Degerman (ah.degerman@gmail.com).

Vi vill också gärna ha namn och e-postadresser till era debutanter så att vi kan bjuda in dem till vår traditionella julfest.

Bidra till prissumman!

Prissumman på 30 000 kronor är helt beroende av ert bidrag. Vi hoppas att ni tycker att en satsning på SLANGBELLAN är ett bra sätt att stärka barnbokens ställning och lyfta fram den i offentligheten.

Sätt in ert bidrag på plusgiro 2062-8, Sveriges Författarförbund, helst före 1 december. Skriv Slangbellan på inbetalningen.

Alla bidragsgivare omnämns på BULT:s hemsida, i pressmeddelanden och vid prisceremonin.

Vi tackar för ert stöd!

Med bästa hälsningar,

Barn- och ungdomslitterära sektionen (BULT) inom Sveriges Författarförbund genom Anna Holmström Degerman, Julia Sandström och Kristina Sjögren.