Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som består av representanter från de flesta aktörer inom skola och bibliotek, inklusive författarorganisationer. Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Givetvis kan även integrerade skolbibliotek föreslås.

Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut 3 skolors bibliotek som blir officiellt nominerade. De nominerade skolbiblioteken offentliggörs på Bok-och Biblioteksmässan i Göteborg. Bland dessa 3 väljer sedan juryn Årets skolbibliotek och utmärkelsen delas ut på Skolforum i Älvsjö, Stockholm 27 oktober.

På webbplatsen www.skolbiblioteksgruppen.se finns en särskild blankett.  Var vänlig använd denna och skicka den som en bifogad fil till aretsskolbibliotek@gmail.com. Obs: Skicka inga handlingar per vanlig post.

Juryn lägger särskild vikt vid:
– Skolledningens del i utvecklingsarbetet
– En målinriktad och dokumenterad pedagogisk verksamhet
– Skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever med särskilda behov

Den som föreslår ett bibliotek anger sitt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi vill även ha fullständiga adresser, telefonnummer och e-postadresser till lärar- eller skolbibliotekarien och till rektorn. Även uppgifter om eventuell webbplats skickas med.

Skicka den ifyllda blanketten med bilagor till e-postadressen aretsskolbibliotek@gmail.com

Har du frågor, kontakta någon av följande personer:

Anders Almgren, Lärarnas Riksförbund, 08-613 27 00
Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund, 08-56 70 62 09
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet, 070-421 87 60
Gunnel Olsson, Svensk  Biblioteksförening, 0734-48 52 79

Sista dag för ansökan 25 augusti 2014

Vad består priset av?
Priset består av äran, ett diplom samt ett författarbesök