Regeringens förslag om korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) innebär att en arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd av staten för att täcka stora delar av kostnaden. Det står nu klart att dessa regler även kan tillämpas på enmans- och fåmansaktiebolagsinnehavare, vilket hjälper de egenföretagare som har aktiebolag och som nu föreslås att kunna korttidspermittera sig själva under coronakrisen.

Detta ingick också som ett av huvudförslagen i KLYS krispaket för kulturen, läs mer om det här.