Författarförbundet försöker hitta arbetssätt som tar hänsyn till de anställdas och medlemmarnas hälsa, men också till det arbete som ska bedrivas i förbundet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan våra riktlinjer komma att ändras. Riktlinjerna nedan gäller från och med den 19 november 2020 och tills vidare. Vi hoppas på våra medlemmars och besökares förståelse för och tålamod med rådande förhållningsregler.

 

Öppethållande

Kansliet på Drottninggatan håller fortsatt öppet, men tar inte emot besök. Med respekt för myndigheternas råd om social distans och att inte belasta kollektivtrafiken mer än nödvändigt, arbetar de flesta på kansliet hemifrån. Avvikande öppettider kan därför förekomma, även om ambitionen är att ha telefonväxeln öppen som vanligt.
När växeln är stängd går det bra att mejla, mejladresserna hittar du här.
För juridisk rådgivning, mejla juridik@forfattarforbundet.se.

Möten och sammankomster

Möten hålls företrädesvis digitalt. Förbundets olika sektioner har Teams- och Zoom-licenser för att kunna bjuda in till digitala möten.

Möte som inte kan hållas digitalt och inte heller senareläggas, kan undantagsvis få äga rum på plan 2 i Författarnas och översättarnas hus. Mötet ska anmälas minst en vecka förväg till kansliet. Max åtta personer får delta och av dessa ska en utses som mötesansvarig.

Vidare ska mötet förläggas efter kontorstid och före städning, d.v.s. tisdag, torsdag, fredag efter kl 17.30 eller under helg.

Det är endast mötesansvarig som får vistas i köket. Kaffe/té och annat som ska bjudas på vid fysiskt möte ska mötesansvarig duka upp i hallen utanför köket.

Medlemsmöten är för närvarande inte möjliga att hålla, men så snart restriktionerna lättar kan förbundet hyra lokal för medlemsmöten på till exempel ABF, som har möteslokaler med god ventilation och rutiner för coronasäker städning.

Förhållningsregler i huset

För att skapa en trygg och säker arbetsplats råder följande regler i Författarnas och översättarnas hus på Drottninggatan 88:

Endast personer som är symptomfria och som inte har bekräftad eller misstänkt covid-19 i sitt hushåll får komma in.

Obligatorisk användning av handsprit vid ankomst.

Författarförbundets städföretag är instruerade att säkerställa att handtag, ledstänger och strömbrytare rengörs ordentligt.

Vistelsestipendier

Vi uppmanar våra vistelsestipendiater att välja biljetter som kan återbetalas. De stipendiater som skulle ha rest till ett land dit det finns en generell avrådan från myndigheter att åka har erbjudits förtur vid nästa stipendieperiod.

Inställda arrangemang och uteblivna intäkter

Den rådande situationen drabbar många författare och översättare svårt. Författarförbundet för tillsammans med KLYS en dialog i frågan med Kulturdepartementet. Förbundet har även startat en tillfällig krisfond.

Länkar

Folkhälsomyndigheten

1177 / Vårdguiden

Sweden Abroad (officiell webbplats för Sveriges ambassader och konsulat)

Regeringen

Försäkringskassan

Krisinformation