Författarförbundet försöker hitta arbetssätt som tar hänsyn till de anställdas och medlemmarnas hälsa, men också till det arbete som ska bedrivas i förbundet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan våra riktlinjer komma att ändras. Riktlinjerna nedan gäller från och med den 10 januari 2022 och tills vidare. Vi hoppas på våra medlemmars och besökares förståelse för och tålamod med rådande förhållningsregler.

Öppethållande

Kansliet på Drottninggatan håller fortsatt öppet, men tar bara emot inbokade besök. Med respekt för myndigheternas råd om social distans och att inte belasta kollektivtrafiken mer än nödvändigt, arbetar de flesta på kansliet hemifrån några dagar i veckan. Avvikande öppettider kan därför förekomma, även om ambitionen är att ha telefonväxeln öppen som vanligt.
När växeln är stängd går det bra att mejla, mejladresserna hittar du här.
För juridisk rådgivning, mejla juridik@forfattarforbundet.se.

Möten och sammankomster

Möten bör hållas digitalt, enligt myndigheternas allmänna råd för vuxna om att begränsa antalet nära kontakter inomhus. Förbundets olika sektioner har Teams- och Zoom-licenser för att kunna bjuda in till digitala möten. Styrelse- eller arbetsgruppsmöte som inte kan hållas digitalt och inte heller senareläggas, kan hållas på plan 2 i Författarnas och översättarnas hus. Mötet ska anmälas minst en vecka förväg till kansliet. Max sexton personer får plats runt sammanträdesbordet och av dessa bör en utses som mötesansvarig, se nedan.

Vi rekommenderar att medlemsmöten liksom tidigare under pandemin hålls digitalt, för att undvika resande och smittspridning och möjliggöra för fler att delta. Större medlemsmöten i författarnas och översättarnas hus är tyvärr inte möjliga för närvarande.

Tänk på att fortsatt hålla rekommenderade avstånd till varandra och att trängsel lätt kan uppstå i entré, kök och vid toaletten. Försök planera mötet så att så få som möjligt utöver mötesansvarig behöver arbeta och vistas i köket. Kaffe/té och annat som ska bjudas på vid fysiskt möte kan dukas upp i hallen utanför köket. Använd besökstoaletten på plan 2.

Endast personer som är symptomfria och som inte har bekräftad eller misstänkt covid-19 i sitt hushåll får komma in. Obligatorisk användning av handsprit vid ankomst.

Vistelsestipendier

Vi uppmanar våra vistelsestipendiater att välja biljetter som kan återbetalas.

Länkar

Folkhälsomyndigheten

1177 / Vårdguiden

Sweden Abroad (officiell webbplats för Sveriges ambassader och konsulat)

Regeringen

Försäkringskassan

Krisinformation