Med anledning av corona gäller följande riktlinjer inom förbundet tills vidare:

Öppethållande

Författarförbundet försöker ha öppet som vanligt, trots att kanslipersonalen följer myndigheternas råd och arbetar hemifrån i mesta möjliga mån.
När växeln är stängd går det bra att mejla: mejladresser.
För juridisk rådgivning, mejla juridikavdelningen.

Riktlinjer för hantering av coronavirus, covid-19

Den 11 mars deklarerade världshälsoorganisationen WHO att covid-19 är en pandemi, vilket innebär att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas, i alla världsdelar och sannolikt kommer drabba alla världens länder. Samma dag beslutade regeringen i Sverige på inrådan av Folkhälsomyndigheten att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 500 personer, och i april går den gränsen vid 50 personer. Folkhälsomyndigheten konstaterar att vi har en allmän smittspridning i Sverige och fler rekommendationer har införts.

Författarförbundet följer löpande de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten varpå detta dokument och riktlinjer kan komma att ändras. Följande riktlinjer gäller inom förbundet tillsvidare.

Att förebygga smitta

Covid-19 är en droppsmitta. Grundläggande är handhygien. Tänk på att handtag, ledstänger, strömbrytare osv är platser som många tar i. Tvätta händerna regelbundet och ordentligt. Nys och hosta i armvecket eller i en servett så hindrar du ev. smitta från att spridas samt sprider mindre oro. Håll social distans för att hejda eller sakta ner smittspridning. Begreppet syftar på undvikande av normala sociala kontakter, vilket är ett sätt att undvika smittspridning.

Den som har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber skall stanna hemma. Först efter två dagar som symptomfri kan vi återgå till arbetet. Om någon i vårt hushåll är misstänkt sjuk i Covid-19 bör vi också stanna hemma, även om inte detta är en rekommendation från myndigheterna. Då alla numer har bärbara datorer och kan utföra arbete hemifrån är detta att föredra av omsorg om kollegor. Kontakta förbundsdirektör om detta inträffar.

Författarförbundet kommer även att instruera vårt städföretag att säkerställa att handtag m.m. rengörs tillfredställande.

Möten och sammankomster

Nödvändiga möten hålls som planerat, ej nödvändiga möten eller möten som kan senareläggas ställs fram till den 12 augusti. Det är upp till varje mötesarrangör eller sektion att avgöra vilka möten som är nödvändiga. Digitalt mötesdeltagande ska alltid erbjudas för deltagare som tillhör en riskgrupp eller inte bor i Stockholm. Möten med över 50 deltagare avråds från av myndigheterna och större möten med fler än enstaka deltagare bör undvikas. Stämman skjuts i år upp till den 29e augusti. Digitala möten får ersätta fysiska möten under denna tid. Instruktion för detta finns på Movits.

Medarbetare, medlemmar, förtroendevalda och andra deltagare vid sammankomster

Kontoret på Drottninggatan håller fortsatt öppet, men av respekt för myndigheternas råd om social distans samt att inte belasta kollektivtrafiken mer än nödvändigt arbetar de flesta hemifrån flera dagar i veckan. Avvikande öppettider kan förekomma, men ambitionen är att hålla öppet som vanligt. Ett schema för närvaro av minst tre personer dagligen finns. Fram till 12 augusti kommer inte Författarnas och översättarnas hus lånas ut för externa möten. Vi undviker också externa gäster i huset.

Resor

Vi uppmanar alla att på myndigheternas rekommendation undvika utrikesresor. Är resan nödvändig boka ombokningsbara biljetter. Utlandsresor och resor som kan skjutas upp senareläggs. Tänk också på att begränsa belastningen på kollektivtrafiken.

Våra vistelsestipendier

Vistelsestipendierna har fram till april handlagts som vanligt, vi har dock uppmanat stipendiater att välja biljetter som kan återbetalas. Då det nu finns en generell avrådan från myndigheter att åka till exempelvis Grekland så kommer de stipendiater som p.g.a. detta missar sin plats att ha förtur vid nästa stipendieperiod. Vi följer UDs råd samt den grekiska regeringens inreserestriktioner. Om resor till Grekland blir möjliga måste det tydligt framgå att resandet sker på egen risk.

Vistelsestipendier till Runmarö och stugbokningar på Runmarö stängs för maj månad, men öppnades igen den 12 juni. Tydligare information kring städrutiner, delande av dusch osv ska då tas fram.

Inställda arrangemang och uteblivna intäkter

Förbundet är medvetna om att rådande situation i landet drabbar många författare och översättare svårt. Vi för tillsammans med KLYS en dialog i frågan med Kulturdepartementet. Förbundet har även startat en tillfällig krisfond. Information om Coronaviruset och olika åtgärdspaket finns samlat på förbundets hemsida.

Övrigt

Författarförbundet följer utvecklingen och förbereder sig för olika scenarier som kan bli aktuella under året kopplat till planerade sammankomster och aktiviteter.

Länkar:

Folkhälsomyndigheten

1177 / Vårdguiden

Sweden Abroad (officiell webbplats för Sveriges ambassader och konsulat)

Regeringen

Försäkringskassan

Krisinformation