Copyswede meddelar att de i påskveckan betalade ut totalt 2 069 409 kronor i ersättning till författare. Av summan är 1 567 051 kronor SVTr-ersättningar. Ytterligare en utbetalning kommer att göras.

I mejl från Anette Stolt, ekonomi- och avräkningschef på Copyswede:

”I och med Coronautbrottet som har drabbat många kulturskapare med inkomstbortfall har vi på Copyswede allokerat om våra resurser och fokuserat på att få ut medel som vi av olika skäl inte har kunnat betala ut tidigare. Vi har fått fram de tekniska lösningar som behövs och fått fram uppgifter på individer som vi tidigare har saknat. Det gör att vi i vår vanliga månadsutbetalning som blev betald igår har med ersättningar för år långt tillbaka, främst med tyngdpunkt på åren 2011-2016 som i den här utbetalningen avser program sända via SVTr (en catch up-tjänst hos kabel/IP-operatörerna som erbjuder en delmängd av innehållet på SVT Play). I slutet av 2019 fick vi även medel via våra representationsavtal med utländska organisationer som avsåg år från och med 2008 som vi har fått med i dessa betalningar. Betalningar som går från oss de närmaste månaderna kommer att innehålla en del äldre ersättningar.

Vi kommer att fortsätta att jobba på att få ut ytterligare ersättningar nu när vi har lösningar på plats vilket gör att även i kommande betalningar så kommer rättighetshavare att få ersättningar som avser år tillbaka.

Självklart hade det varit önskvärt att dessa medel hade kunnat betalas ut tidigare, men vi tycker det är väldigt positivt att vi lyckats med att få lösningarna på plats just nu när så många kulturskapare behöver alla ersättningar de kan få.

Betalningen från oss är på ca 16 mkr som fördelas på nästan 3 000 olika rättighetshavare och de kommer att se det på sina konton den här veckan. Dock kan det dröja till efter påsk innan själva avräkningsbrevet (som innehåller uppgifter om vad utbetalningen avser) kommer fram med posten. Knappt hälften av breven postades igår och resterande skickas idag. Vi prioriterade att pengarna skulle nå rättighetshavarna så snabbt som möjligt. Men om ni skulle få frågor till er så vet ni att breven är på väg med informationen om vad ersättningen avser.

Teaterförbundet och SAMI som betalar vissa ersättningar direkt till sina medlemmar har också fått avräkningar till sig den här veckan för att kunna betala ut till sina medlemmar inom kort.”