Författarförbundet fördömer attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo och sänder kondoleanser till de drabbade på redaktionen och deras anhöriga.

Press- och yttrandefriheten är inget vi kan ta för givet, den är sårbar och behöver ständigt värnas och försvaras. Det krävs nolltolerans gentemot alla former av hot mot den konstnärliga friheten och ett målmedvetet arbete för att stå emot de krafter som inte kan tolerera den mångfald som fria pennor ger upphov till.

Det är nu och framöver vårt ansvar att se till att terroristattacken mot Charlie Hebdo inte leder till självcensur. Tillsammans kan vi hålla rädslan borta. Det krävs mod, samarbete och gemenskap. En värld utan skarp satir och humor är otänkbar. Det är en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

Gunnar Ardelius

Ordförande Författarförbundet