Vi är BULT!

Det var med stor spänning som avgående ordföranden i BUS Kajsa Gordan under årsmötet i fredags sprättade det hemliga kuvertet med resultatet från vår omröstning. Mottagandet blev över förväntan och glada kommentarer som ”vi är grundbulten i litteratursverige” och ”vi bultar på” trängde genom applåderna.

Namnförslaget BULT vann alltså, och det står för Barn- och ungdomslitteratur. Namnändringen kommer att följas upp med att vi nu sätter igång arbetet med att skaffa oss en ny logga.

BUS-Forum på Facebook kommer naturligtvis även att byta namn till BULT-Forum, och är du ännu inte med där så ta chansen: börja med att bli vän med Tant Bussig som administrerar sidan och sedan ska allt ordna sig och du får tillgång till ett livaktigt forum där du kan ställa frågor, starta diskussioner och ”träffa” kollegor!

Ny styrelse

Kajsa Gordan var den enda ledamot som lämnade styrelsen detta år, men eftersom vi haft en vakant plats under 2013, valdes två nya ledamöter in. Det var Andreas Palmaer och Magnus Ljunggren, båda från Stockholm. Omvalda blev Viveka Sjögren, från Delsbo i Hälsingland, Sassa Buregren, Bua, Halland,  och Julia Sandström, Umeå, Västerbotten. Stockholmarna Grethe Rottböll, Bengt-Erik Engholm och Moa-Lina Croall och Anna Holmström Degerman från Umeå, valdes redan i fjol på två år och sitter alltså kvar i åtminstone ett år till.

Styrelsemöte i Umeå

I år är Umeå Kulturhuvudstad och därför har BULTs styrelse valt att besöka staden under den stora LittFesten 13–15:e mars. Vi kommer att hålla ett styrelsemöte där och även försöka få till ett medlemsmöte. Vi är också tillgängliga för informella möten under festivalen och ser alla fram emot att träffa medlemmar. Är du medlem i Författarförbundet och ska till Umeå under LittFest kan du väl höra av dig till oss! Bengt-Erik: bengterik.engholm@telia.com eller Anna: ah.degerman@gmail.com

Dags för Slangbellan!

För att slippa konkurrera med andra priser och för att vi ska hinna läsa hela 2013 års debutantutgivning, har vi valt att lägga utdelningen av vårt stolta debutantpris till den 8:e april. Boka in den tisdagskvällen för ny litteratur, spänning och bubbel! Prisutdelningen kommer som vanligt att ske på Författarnas hus i Stockholm.

Bengt-Erik Engholm, sekreterare i BULT