Madeleine Gustafsson-priset

Madeleine Gustafsson-priset är Författarförbundets kritikerpris som instiftades 2018 och delades ut för första gången i november 2019. Det ges till en svenskspråkig litteraturkritiker som under året har skrivit recensioner och andra kritiska texter av högsta kvalitet, strävat efter att utveckla sitt kritiska hantverk och visat självständighet i sin roll som anmälare av litteratur. Prissumman är på 50 000 kr. Läs mer om priset och tidigare pristagare här.

Bidra till Madeleine Gustafsson-priset genom att Swisha på nummer 1233470580 eller bankgiro 878-8078. Märk bidraget Kritiker.

Slangbellan

Slangbellan är barn- och ungdomslitterära sektionen Bults debutantpris som instiftades 1998 och vars syfte är att lyfta fram debutanter och stimulera till fortsatt författarskap. Prissumman är på 30 000 kr. Bults förhoppning är att kunna höja prissumman år 2024, då priset 25-årsjubilerar. Läs mer om priset och tidigare pristagare här.

Bidra till Slangbellan genom att Swisha på nummer 1233470580 eller bankgiro 878-8078. Märk bidraget Slangbellan.

Elsa Thulin-priset

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur. Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Läs mer om priset och tidigare pristagare här.

Bidra till Elsa Thulin-priset genom att Swisha på nummer 1233470580 eller bankgiro 878-8078. Märk bidraget Elsa.