Överenskommelsen innebär att grundbeloppet för 2018 höjs med 8 öre till 1 krona och 68 öre och för 2019 med ytterligare 8 öre till 1 krona och 76 öre. För 2018 beräknas den totala biblioteksersättningen uppgå till cirka 163,8 miljoner kronor, vilket är en höjning med knappt 7,0 miljoner kronor jämfört med 2017. För 2019 kommer biblioteksersättningen uppgå till 171,6 miljoner kronor, vilket är en höjning med drygt 7,8 miljoner kronor jämfört med 2018.

Kulturdepartementets enhetschef Matilda Berggren och Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius undertecknar den nya överenskommelsen.

Vi som skapar de böcker som biblioteken lånar ut ser höjningen av biblioteksersättningen som en tydlig ställning för det fria ordet och ett öppet, demokratiskt samhälle. Hat och hot kan stävjas på flera sätt, ett sätt är att underlätta för författare, översättare, illustratörer och fotografer att fortsätta i sina yrken – Gunnar Ardelius, förbundsordförande i Sveriges Författarförbund.

Regeringen accepterade vårt bud att höja biblioteksersättningen. Det vittnar om en vilja att värna ett levande kulturliv. Detta är en seger för alla som i biblioteken ser ett universum av kreativt skapande –Sofia Jerneck, förbundsdirektör hos Svenska Tecknare.

Vi ser detta som en markering för yttrandefriheten och ett understrykande av hur viktigt det är med kvalitet i bild och ord. Nu ökar möjligheten för fotografer, illustratörer, författare och översättare att kunna utföra ett bra jobb – Anki Almqvist, ordförande i Svenska Fotografers Förbund.

Läs mer i Dagens Nyheter 2016-05-04 (Alice Bah Kuhnke: ”Det är en historisk höjning”)