PRESSMEDDELANDE 2023-10-20

Bibliotekens frihet från politiska påtryckningar måste försvaras

Yttrandefriheten på Sveriges bibliotek är hotad. Var fjärde folkbibliototekarie uppger i en ny undersökning, Biblioteksrapport 2023, att biblioteket där man arbetar utsatts för otillbörlig påverkan de senaste två åren. Lägg därtill bibliotekariernas vittnesmål om social oro, skadegörelse och våld.

Av undersökningen framgår att allmänhet och politiker genom ”befallande eller hotfull kontakt” antingen på plats, via sociala medier, traditionell media, telefon eller e-post, har ifrågasatt bibliotekets utbud av böcker eller program. I fritextsvaren kopplas de allra flesta av de politiska påtryckningarna som nämns till Sverigedemokraterna, andra partier nämns i enstaka fall.

I vart femte fall där otillbörlig påverkan från utomstående skett svarar man att biblioteket helt eller delvis justerat sig i linje med påtryckningarna – vilket är en förskräckande utveckling.

Det här är ytterst allvarliga siffror. De litterära verkens tillgänglighet samt vilka programpunkter som ges utrymme på biblioteken får inte avgöras utifrån påtryckningar, hot eller annan otillbörlig påverkan vare sig från politiker, allmänhet eller besökare.

Yttrandefriheten på biblioteken är en viktig del i att kunna garantera den fria åsiktsbildning som är nödvändig för att upprätthålla demokratin. Alla kränkningar av yttrandefriheten på landets bibliotek är oacceptabel. Författarförbundet kräver att regeringen agerar för att garantera att den demokratiska ordningen återställs och upprätthålls på landets bibliotek.