Pressmeddelande 2021-08-18:

Belarusiska myndigheter fortsätter med systematiska repressalier gentemot civilsamhället i landet. Sedan en tid tillbaka likviderar man icke statliga organisationer på löpande band. Olika människorättsorganisationer, oberoende journalistförbundet och Belarusiska PEN-centret har redan varit föremål för statliga hämndaktioner. Nu är det författarförbundets tur. Det oberoende belarusiska författarförbundet UBW fick den 17 augusti ett brev från Högsta domstolen. Där står det att domstolen den 24 augusti ska utreda frågan om likvidering av författarförbundet som juridisk organisation. Begäran om det kom från Justitiedepartementet.
Sveriges Författarförbund står vid sidan av sin belarusiska systerorganisation i kampen för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.
”Vi ser med fasa på hur fler och fler av våra kollegor kommer att tystas och försvinna. Därför kräver vi ett omedelbart slut på alla former av förföljelser gentemot UBW, enskilda författare och andra belarusier som värnar demokrati i landet”, säger Grethe Rottböll, ordförande för Sveriges Författarförbund.

Sveriges Författarförbund