Klargörande angående e-matrikeln (publika uppgifter) i SFFs medlemsdatabas Movits

Några medlemmar har uttryckt oro för vilka uppgifter om medlemmarna som SFF lämnar ut med anledning av en e-postenkät som Sveriges Radio skickade ut häromveckan. SFF vill därför lämna ett klargörande.

SFF har under många år tillhandahållit en tryckt matrikel med kontaktuppgifter till medlemmarna. Den distribuerades till medlemmar samt till utomstående intressenter såsom närstående organisationer, uppdragsgivare inom kultursektorn, m fl. Medlemmarna har innan publicering fått fylla i vilka uppgifter de önskat tillhandahålla i matrikeln.

Senaste tryckta matrikeln kom 2007. Förbundet beslöt ett par år senare att göra en digital matrikel. 2012 lanserades e-matrikeln, som är en del av vår medlemsdatabas Movits. Alla medlemmar fick i mars 2012 ett brev om detta samt information om hur man går tillväga för logga in och fylla i samt godkänna de uppgifter man önskar ha synliga i matrikeln, de s k publika uppgifterna. Brevet innehöll även information om vad det innebär att vara med i e-matrikeln samt en hänvisning till SFFs information om behandling av personuppgifter.

Vi vill klargöra att e-matrikeln motsvarar den tryckta matrikeln vad gäller distributionen. Den finns tillgänglig för medlemmar men även för ett antal utomstående intressenter. Det går inte att automatiskt ta ut e-postutskickslistor ur e-matrikeln och SFF tillhandahåller heller inga listor i t ex Excelformat vid externa förfrågningar, men det går inte att undvika det faktum att det är möjligt för en enskild att själv lägga tid på att sammanställa en e-postlista med hjälp av de uppgifter som finns i e-matrikeln.

Den som av denna anledning inte önskar ha sina uppgifter tillgängliga i e-matrikeln längre uppmanas att logga in och ta bort dessa uppgifter från ”Publika uppgifter” alternativt kontakta kansliet.

Uppgifter om medlemmar som inte står under ”Publika uppgifter” lämnas aldrig ut. Det går alltså bra att lämna uppgifter till SFF att användas internt (t ex till våra medlemsutskick) utan att för den skull stå med i e-matrikeln.

Vänliga hälsningar,

Gunnar Ardelius, ordförande