Barys Pjatrovitj, ordförande i det oberoende belarusiska författarförbundet, är på besök i Sverige. Tillsammans med Sveriges Författarförbund har han träffat kulturminister Jeanette Gustafsdotter för att berätta om författarnas och övriga kulturarbetares situation i Belarus.

Barys Pjatrovitjs egen organisation, det oberoende belarusiska författarförbundet (UBW), likviderades i oktober. Sedan dess har än fler organisationer lagts ned, än fler journalister och kulturarbetare arresterats med avsikt att tysta det fria ordet.

Barys Pjatrovitjs diktsamling Belarus: Fresker har nyligen utkommit på Rámus förlag. I Belarus kan den inte ges ut.