Ylva Mårtens har arbetat på Sveriges radio i 40 år och gjort mängder av intervjuer med barn. Hon har också skrivit flera böcker. En av dem, Vad säger barnen, beskriver hur hon arbetar när hon intervjuar.

Ylva Mårtens poängterar att den som intervjuar måste respektera barnet. Att inte tala med gullig röst eller förminska. Det är också viktigt att det finns gott om tid när man intervjuar, dels för att barnet ska få tid att tänka men också för att bygga tillit mellan barnet och reportern. Finns dessa komponenter – respekt, tid och tillit – kan den som intervjuar ställa vilka frågor som helst, säger Mårtens.

Under föredraget spelade Mårtens upp en intervju med en flicka på ett barnhem i Kina. Flickan berättar att hennes mamma sitter i fängelse och att hennes pappa är död. Under intervjun frågar Mårtens varför flickans mamma sitter i fängelse, men klargör innan frågan ställs: ”Du behöver inte berätta, men om du vill och kan får du gärna berätta varför din mamma sitter i fängelse.” Den inledningen är enligt Mårtens mycket viktig. Ett barn ska aldrig känna sig tvingad att svara på reporterns frågor – en intervju får aldrig likna ett förhör.

Författarförbundets sektioner BULT och Minerva bjöd in Ylva Mårtens till ett gemensamt medlemsmöte den 5 oktober 2016.

ylvamartens