”Hur kommer det sig att politiker oroar sig för barn och ungas funktionsnedsättningar, deras språknivå och utanförskap utan att ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som alla vi kulturarbetare sitter på, skriver Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund.”

Läs hela artikeln här.