Kampanjaffisch för Ordets VärdeHjälp oss att tillsammans få till rimligare avtal på bokmarknaden genom att lämna in dina avtal till förbundet!

Kunskapen om avtalsvillkor är grundstommen i förbundets arbete med att förbättra medlemmarnas försörjningsvillkor. Det gäller både i förhandlingsarbetet och i det kulturpolitiska påverkansarbetet. Förbundets ombud och jurister granskar och förhandlar många avtal varje år. Förutom att du förhoppningsvis kan förhandla dig till ett bättre avtal med vår hjälp medverkar du också till rimligare avtal på bokmarknaden genom att skicka in dina avtal för granskning till förbundet.

Vi tar emot alla typer av avtal men det är viktigt att det framgår om avtalet är undertecknat eller inte eftersom vi återkommer med ett förslag på förhandlingspunkter för ej underskrivna avtal. All avtalsgranskning sker alltid under sekretess. Det är bara ombuden och juristerna som ser avtalen och information om villkor en viss medlem blivit erbjuden lämnas inte ut till annan.

Du som är debutant och inte ännu medlem i förbundet är också välkommen att få ditt avtal granskat.

Läs mera om vår rådgivning och våra rekommendationer här.

För att få ditt avtal granskat mailar du en kopia till juridik@sff.info eller skickar en kopia per post till Sveriges Författarförbund, Juridiska avdelningen, Box 3157, 103 63 Stockholm.