”Att kliva genom rutorna” – Biskops Arnös sommarseminarium för barn- och ungdomsboksmakare, i samarbete med Nordiska Ministerrådet, 30 juni till 4 juli 2014.

All information om anmälan och antagning finner du här:

Biskops Arnö 2014 – Inbjudan – Att kliva genom rutorna