Tur med vädret även i år! Totalt 162 medlemmar deltog i stämman och den efterföljande middagen på Erstaterrassen i Stockholm. Utförligare rapport kommer framöver, men nämnas kan att Gunnar Ardelius omvaldes som förbundsordförande och nya i styrelsen blev författarna Carl-Axel Gyllenram, Vindeln och Nene Ormes, Malmö samt översättaren Ing-Britt Björklund, Simrishamn. Avgående ledamöter var Stefan Ingvarsson, Åsa-Maria Kraft och Helen Rundgren.

Bild från förbundsstämman

Styrelsen intog första raden. Från vänster: Stefan Ingvarsson, Tomas Lappalainen, Åsa-Maria Kraft, Ulrika Kärnborg, Gunnar Ardelius, Astrid Trotzig, Cecilia Hansson, Sara Gordan samt förbundsdirektör Louise Hedberg.