Priset gick i år till biblioteket på livsmedelsföretaget HK Scan i Skara. Bokombudet och fackliga representanten för Livs, Mikael Ringqvist, tog emot priset som består av 10000 kr till bokinköp samt 10000 kr till ett författarbesök.

De fackligt aktiva på Scan i Skara har inspirerat andra arbetsplatser att starta arbetsplatsbibliotek. Arbetsplatsbiblioteken har hög utlåning och gör att fler får tillgång till böcker och utvecklar sitt språk oavsett hur många böcker det stod i bokhyllan när man växte upp. Arbetsplatsbibliotek är en verksamhet i skymundan som måste få ett större stöd.

Lena Kallenberg från Författarförbundets Biblioteksråd var på plats för att representera förbundet.


 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lena Kallenberg