En av sex elever i svenska skolor saknar tillgång till ett skolbibliotek trots att det är ett lagkrav sedan 2011. Nu uppmanar akademikerfacket DIK elever och föräldrar att protestera och anmäla skolorna till Skolinspektionen:

”En av tre skolor bryter mot lagen”

Dags att protestera – anmäl skolorna till Skolinspektionen via formulär på fackförbundet DIKs hemsida.