Frilans Riks är distriktet för frilansjournalister inom Svenska Journalistförbundet. Frilans Riks har i olika sammanhang kämpat emot avtal där medieföretagen velat tillskansa sig alla rättigheter till texter, bilder, radio och TV-program mot en mycket låg ersättning. Organisationen har i sitt arbete tydliggjort för de enskilda frilansarna innebörden av dessa avtal och därmed ökat medvetenheten hos enskilda medlemmar. De har vidare organiserat nätverk bland frilansjournalister på medieföretag för att samla och tillsammans driva avtalsfrågor och gemensamma krav gentemot medieföretagen.

Frilans Riks enträgna arbete har resulterat i konkreta förhandlingar på central nivå, genererat en lång rad debattartiklar som har fått stor uppmärksamhet i branschpress och därigenom ökat medvetenheten kring upphovsrätt. Organisationen får ALIS-priset för deras intensiva arbete med att informera, organisera och kampanja till försvar för upphovsrätten.

Frilans Riks tar emot det femtonde ALIS-priset med motiveringen:

Det svenska restaurangköket är berömt.
De svenska kockarna är respekterade för sin kunskap, erfarenhet och stora hantverksskicklighet.
Ingen skulle drömma om att ta ifrån dem den plattform de själva byggt upp, och som de så väl förtjänar.

Ändå handlar det här till syvende och sist bara om MAT.
God eller ej, försvinner gör den, hur stor upplevelse den än gav.
Det är bara i sin ordning.
Viktig är den likaväl.

EN TEXT kan avnjutas om och om igen.
Fiberrik, full av tuggmotstånd eller mera lättsmält.
Aromatisk, stark och med lång eftersmak.
EN TEXT till kunskap, tröst, glädje eller upphetsning.

EN TEXT.
Skulle inte dess upphovsperson vara värd all respekt?
Hyllas och äras kanske, rent utav?
Ignoreras och passeras, förhoppningsvis inte –
men ändå, för alltid vara förknippad med sitt verk, med namn och ekonomisk ersättning.
Och omvärlden skulle alltid veta att det var så.

I Evighet Amen!

2016 års ALIS-pris till Upphovsrättens Hjältar går till en kamp,
som förs emot avtal, där mediaföretagen vill tillskansa sig alla rättigheter
till text, bild, radio- och tv-program, utan att betala för dem.

TEXT-buffén må vara uppdukad, men inför det frestande utbudet
finns många, som fortfarande vägrar fatta, att rätterna på bordet har sitt pris,
som inte går att smita ifrån med en springnota!

Vilken tur –

Att vår vaktmästare i ytterdörren i år, heter – FRILANS RIKS!
Årets ALIS-pristagare!

av Birgit Hageby

ALIS-priset har delats ut sedan 2002. Tidigare pristagare är:

2015 – Union of Belarusian Writers
2014 – Cristina Gottfridsson
2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde.
2012 – Stefan Lindgren
2011 – Astrid Lindgrens arvingar
2010 – Bob Hanson
2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison
2008 – Ulrika Wallenström
2007 – Den danska organisationen ”Samrådet for ophavsret”
2006 – Per & Astrid Björgell
2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SVD:s journalistklubb
2004 – Astrid Jägfeldt och journalistklubben på Skånska Dagbladet
2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson
2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige, är en ideell förening som grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

ALIS har tillsammans med sina stiftarorganisationer som mål att öka respekten för samt stärka medvetenheten om upphovsrätten. Vår uppgift är att träffa avtal och administrera hanteringen av ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk. Idag har ALIS ca fyratusen anslutna upphovspersoner.

ALIS fungerar också som ett serviceorgan för den som vill använda ett verk.