Julius Bomholts Hus – “Digterhjemmet”, Sønderho – Fanø, Danmark

“Digterhjemmet” är inrättad som en stipendiebostad för en nordisk författare.  Från 8 november 2014 och ett år framöver är bostaden ledig, och intresserade författare kan ansöka om vistelse under denna period. Normalt tilldelas vistelseperioder om tre månader. Det ska framgå av ansökan vilken vistelseperiod man önskar.  Man betalar själv för värme, el, telefon och städning, samt är ansvarig för husets inventarier.

“Digterhjemmet” erbjuder ett äldre men renoverat och fullt möblerat boende, som i och med kulturminister Julius Bomholts testamente, ställts till förfogande till nordiska författare.
För ytterligare information om huset, kontakta sekretariatet på Esbjergs kommun enligt uppgifter nedan.

Styrelsen ser gärna att stipendiaterna samarbetar med Esbjergs bibliotek om kulturella aktiviteter på orten.

Sekretariat: Anni Møbjerg, telefon + 45 7616 1910 eller mail biblio@esbjergkommune.dk

Ansökning ställs till Bestyrelsen for Julius Bomholts Hus, Esbjerg Kommunes Biblioteker i Esbjerg, Hovedbiblioteket, Nørregade 19 – 6701 Esbjerg, Danmark, eller per mail enligt ovan.

Ansök senast 1 maj 2014.

Eckerö Post- och tullhus gästbostad, Åland

Ålands landskapsregering erbjuder vistelsestipendier till Eckerö Post- och tullhus gästbostad att sökas senast den 15 januari 2015.

Gästbostaden består av 2 rum; totalt ca 50m2: – ett sovrum och ett kombinerat arbetsrum/matrum/+pentry, toalett och dusch.

Gästbostaden upplåtes i första hand åt utövande konstnärer (inkl författare och översättare) inom samtliga konstområden från Norden och närområdena.

Vistelse beviljas i regel 1-2 månader under perioden maj-september 2014. Vistelsestipendium söks för hela kalendermånader.

Ansökan görs på särskild blankett som tillsammans med riktlinjer fås från kulturbyrån eller kan hämtas från vår hemsida www.kultur.ax och skickas till Ålands kulturdelegation, PB 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland.

För närmare information kontakta kulturbyrån tel. +358 (0)18 25 000 eller kulturinfo@regeringen.ax

Källskärs gästbostad, Åland

Ålands landskapsregering erbjuder vistelsestipendier till Källskärs gästbostad att sökas senast den 15 januari 2015.

Gästbostaden består av en liten stuga om ca 30 m2 som är belägen på skärgårdsön Källskär.

Gästbostaden upplåtes till skapande kulturarbetare och kulturjournalister under tiden maj till september 2014, vistelse beviljas i regel 1-2 veckor. Vistelsestipendium söks för hela veckor.

Ansökan görs på särskild blankett som tillsammans med riktlinjer fås från kulturbyrån eller kan hämtas från vår hemsida www.kultur.ax och skickas till Ålands kulturdelegation, PB 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland.

För närmare information kontakta kulturbyrån tel. +358 (0)18 25 000 eller kulturinfo@regeringen.ax