Åke Holmberg (”Ture Sventon”) testamenterade avkastningen av sina framtida upphovsrättsersättningar till en stipendiefond som fick namnet Stiftelsen Åke och Vera Holmbergs stipendiefond. Stiftelsens ändamål är att bereda barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare möjlighet att vistas i de nordiska länderna för förkovran, studier eller för att vinna arbetsro.

Stipendier ur fonden utlyses härmed. Stipendiebeloppen är avsedda att motsvara kostnad för resa samt uppåt en månads vistelse på något av de nordiska författarhusen. Information om gästhem i Norden finns på Författarförbundets hemsida.

Observera att stipendiaten själv ansvarar för bokning av resa och vistelse. Det kan vara en god idé att kontrollera tillgängligheten på önskat gästhem innan man ansöker om stipendiet. Tilldelat stipendium ska utnyttjas före utgången av år 2017. Notera att en reseberättelse ska lämnas in efter avslutad resa.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett men du som söker ska bifoga en kortfattad beskrivning över resan du önskar företa. Ange vilket nordiskt land du vill vistas i och vad resan syftar till.

Utdelningsbeslut fattas av en särskild jury.

Ansökan skall sändas till Åke och Vera Holmbergs stipendiefond, Box 3157, 103 63, Stockholm och vara oss tillhanda eller poststämplad senast den 29 april 2016.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, ih@sff.info eller 08-545 132 14.