Ägarkoncentrationen inom bok- och förläggarbranschen har inte utretts på ett tillfredsställande sätt av Litteraturutredningen, skriver Gunnar Ardelius:

Ägandet i bokbranschen måste utredas ordentligt (DN Debatt 2013-03-22)

Åsa Linderborg i Aftonbladet 2013-03-25:

Ta itu med vårt mediemonopol