Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela Helen Asklund, Birgitta Theander och Lydia Wistisen varsitt forskarstipendium à 85 000 kr år 2015.

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Stipendierna delas ut vid en särskild prisceremoni den 10 juni på Svenska barnboksinstitutet.

Läs mer om stipendietagarna och prisceremonin på Svenska Barnboksinstitutets hemsida.