Sveriges Författarförbund mottog 100 ansökningar till radiostipendium 2020.
Nedanstående personer erhöll ett stipendium om 36 000 kronor vardera och meddelades följande:

”Sveriges Författarförbunds styrelse har på sitt möte 14 december 2020 beslutat att tilldela dig ett radiostipendium om 36 000 kronor. Radio är ett flerdimensionellt medium, som ger utrymme för många språkliga, audiella och narrativa uttryck. Vi har funnit att ditt bidrag hjälpt till att vidga detta rum och hoppas att du även fortsättningsvis vill medverka till dess utveckling.
Styrelsen för Sveriges Författarförbund”

Årets stipendiater

Malin Avenius
Lotten Bergman
Maria Botin
Lars Edfast
Maria Georgieva
Ninni Holmqvist
Fanny Härgestam
Dan Jönsson
Elias Krantz
Tomas Lindblad
Lina Malers
Alba Mogensen
Lars Palmgren
Elina Perdahl
Evalisa Wallin